Abandoned (re)creation 2012

REKONŠTRUKCIA

site specific inštalácia, 2012

Projekt Rekonštrukcia na základe reštaurátorských výs­kumov obnovil pôvodný farebný koncept balkónov v štýle Bauhaus, typického prvku liečebného domu Machnáč.  Farebný zásah do schátranej budovy jednej z najvýznamnejších funkcionalistických stavieb na Slovensku kričí po jej záchrane a znovuvyužití. 

TURISTICKÁ MAPA OPUSTENEJ REKREÁCIE
inštalácia vo verejnom priestore

Mapa všetkých opustených rekreačných objektov v Trenčianskych Tepliciach, spolu s  popisom ich histórie a  architektúry, ktoré sú  farebne rozlíšené podľa vlastníckych vzťahov. Mapa bola ilegálne umiestnená do Kúpeľného parku medzi ostatné informačné turistické tabule.