Architektúra starostlivosti

Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia

Kniha ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI odkazuje k fenoménu kúpeľníctva na území dnešného Slovenska v období po druhej svetovej vojne, kniha však neopomína ani tému vnímania tela, regenerácie a spôsobu života. Ako súvisí starostlivosť a architektúra?