Lunik II

2013, sound installation during project Medzicentrum IV v Košiciach

Vyprahnutému a schátranému areálu spoločensko-obchodného centra v Košickej mestskej časti Luník II. od       významných architektov Eugena Kramára a Šprláka-Uličného autorka dodala novú charakterovú črtu. Prenesením   zvuku fontány z rušného centra mesta do priestorov areálu na periférii, autorka odkazuje na architektúru miesta evokujúcu leto v kúpeľoch. Zvuková inštalácia umiestnená vo frekventovanom verejnom priestore sa tak stáva spúšťačom otázok v náhodných okoloidúcich.

Autorkin zvukový záznam bol k dispozícií pre verejnosť na dvoch miestach, a to v blízkosti schátraného areálu na sídlisku Luník 2, konkrétne v podniku Herňa, ako aj na výstave projektu Medzicentrum vo výmenníku Štítova.