Mestská rekreácia

Projekt Mestské rekreácie fotograficky mapuje miesta rekreácie v urbánnej topografii Bratislavy. Mestské rekreácie vytvárajú bázu pre hlbšiu reflexiu pamäte a histórie Bratislavy. Predstavuje ikonické i zabudnuté miesta, kam si bratislavčania chodia oddýchnuť a nabrať síl. Veľa týchto miest je relatívne zabudnutých a zanedbaných a tým pádom sú ľahkým cieľom developerských plánov. Projekt zachytáva trávenie voľného času v hlavnom meste, ale najmä rekreačné miesta, ktoré sú bežne neviditeľné a tým často odsúdené na zánik. Prostredie sauny Ľubo stimuluje fotografický projekt do nových site specific rozmerov a tiež sa stáva jeho priamym javiskom a rekreanti návštevníkmi umenia, umelci rekreantmi.  

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.